Thiên Tân Star Hotel

Superior

  • IMG_1554_result
  • IMG_1540_result
  • IMG_1528_result

Room Description

Phòng 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn.

800.000 đmột ngày

Room Facilities